Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Fajront
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
29,7 × 41 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Názov diela
Rohac 006