Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
41 × 21 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Cakanka skica 012