Autor
Votavová Blanka
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Rok 
1972
Rozmer 
3 × 2,5 cm
Technika 
linoryt
Názov diela
Eugen Guillevic basne 012