Autor
Votavová Blanka
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Rok 
1972
Rozmer 
9,4 × 3,4 cm
Technika 
linoryt
Názov diela
Eugen Guillevic basne 002