Autor
Votavová Blanka
Rozmer 
16,7 × 25,8 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Rozhranie 001b