Autor
Kraicová Viera
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Rok 
1972
Rozmer 
33,4 × 21,10 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Babicka 004