Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč č. 10 (humoristicko-satirický týždenník) — "Také dôležité miesto nemôžeme zveriť ženám!"
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
21,5 × 27,6 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Názov diela
Rohac 003