Autor
Kraicová Viera
Rozmer 
21 × 29,7 cm
Technika 
akvarel
Názov diela
Ovidius skica 006