Autor
Votavová Blanka
Rozmer 
19 × 24,8 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Rozhranie 002b