Autor
Čunderlík Marián
Kniha 
Vladimír Reisel: Láska na posledný pohľad
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1963
Rok 
1963
Rozmer 
13 × 28,7 cm
Technika 
kombinovaná, tuš na papieri
Názov diela
Satyr 01