Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
hore 45,7 × 18,7 cm / dole 45,8 × 18,4 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Názov diela
Bill a Mary 011