Bachorík Otokar
Bombová Viera
Brun Róbert
Cesnak Jozef
Cipár Miroslav
Cpin Štefan
Čapek Jindra
Čihánková Jarmila
Čunderlík Marián
Deák Juraj
Dubay Orest
Gergeľová Viera
Hložník Ferdinand
Drličiak Emil
Kállay Dušan
Kiselová-Siteková Jana
Kellenberger Ľubomír
Klimo Alojz
Kopták Miloš
Kraicová Viera
Král Vladimír
Lebiš Ján
Machaj Vladimír
Maťátko Matúš
Matlovičová Martina
Nesselman Ladislav
Ondreička Karol
Ondreička Peter
Oravec Marián
Paľo Ľuboslav
Plocháňová Božena
Rappensbergerová Naďa
Sigetová Agneša
Slaninková Katarína
Schnitzer Teodor
Šesták František
Štanclová Kamila
Tarasová Irena
Trojan Jan
Votavová Blanka
TOTO! SÚ POKLADY SLOVENSKeJ ILUSTRÁCIE zo zbierky TOTO! je galéria
dátum 
12.05.2022 - 07.08.2022
otvorenie výstavy vo štvrtok 12. 5. 2022 o 16:00 hod.

Otokar Bachorík, Viera Bombová, Zdeno Brázdil, Robert Brun, Jozef Cesnak, Miroslav Cipár, Štefan Cpin, Jindra Čapek, Marián Čunderlík, Jarmila Čihánková, Juraj Deák, Orest Dubay, Viera Gergeľová, Ferdinand Hložník, Emil Drličiak, Dušan Kállay, Jana Kiselová-Siteková, Ľubomír Kellenberger, Fedor Klimáček, Alojz Klimo, Miloš Kopták, Viera Kraicová, Vladimír Král, Ján Lebiš, Vladimír Machaj, Matúš Maťátko, Martina Matlovičová, Alojz Mikulka, Svetozár Mydlo, Ladislav Nesselman, Karol Ondreička, Peter Ondreička, Marián Oravec, Ľuboslav Paľo, Božena Plocháňová, Dušan Polakovič, Naďa Rappensbergerová – Jankovičová, Agnesa Sigetová, Katarína Slaninková, Teodor Schnitzer, Ivana Šáteková, František Šesták, Kamila Štanclová, Irena Tarasová, Ján Trojan, Blanka Votavová a ďalší.

Kurátori výstavy: tím TOTO! je galéria — Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská

Ako vzniká zbierka? Ako sa umelecké diela do nej hľadajú? A čo všetko sa zberatelia musia naučiť?  

O tom všetkom je výstava — TOTO! sú poklady slovenskej ilustrácie (zo zbierky TOTO! je galéria).

Tie diela, ktoré sú práve teraz vystavené v galérii NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica nazbierali Miloš Kopták, Mária Rojko a Ida Želinská z galérie ilustrácie — TOTO! je galéria za viac než desať rokov. Niektoré z nich získali ľahko – jednoducho poznali tých, čo ich vytvorili. Alebo ich deti. A iné, tie sa hľadali dlho. Hodiny za počítačom pri prehľadávaní búrz, aukcií. Hodiny na burzách, v antikvariátoch a starinárstvach. Niektoré priniesli ľudia priamo do galérie. A k niektorým sa dostali efektom „snehovej gule“. Nabaľovaním informácií, spájaním kontaktov. Keby tie papierové obrazy nepozbierali, asi by sa mnohé z nich stratili v čase.
    Pretože ilustrácia je krehké médium. Ľahko sa znehodnotí, zničí. Stačí ju pokrčiť, alebo nechať dlho na svetle. Keď sa zle uskladní, navlhne, farby zmiznú.   
    Tak, ako zbierka viac než troch stoviek ilustrácii od slovenských (a českoskovenských) autorov vznikala – z vášne, z lásky k čítaniu a umeniu – je esenciálna, má hlbokú vnútornú hodnotu. Je stále v procese, pribúdajú do nej nové a nové diela a vôbec nie je jasné, kedy (a či vôbec) budeme môcť povedať, že je kompletná.

Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa deti stretnú – cez ne spoznávajú svet (vymyslených aj skutočných) príbehov. Učia sa poznávať, dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, skúmať, dávať veciam a dejom logiku a premýšľať o hodnotách: prečo máme byť dobrí, statoční, čestní. Nenadarmo sú knihy označované za národné bohatstvo, také isté ako zlaté mince, šperky, obrazy, sochy. Mená ilustrátorov, ktorí tie knihy spoluvytvárali však ešte stále, napriek úsiliu ostávajú zabudnuté: nie sú súčasťou školských osnov. Neučia sa ako súčasť kultúrnej histórie. Pritom je to nesmierne zaujímavé sledovať na časovej osi: popisné diela pred II. svetovou vojnou, experimentátorstvo v 60-tych rokoch, „azyl“ pre umelcov v 70-tych rokoch, mohutný vplyv v 80-tych až rozpad knižného trhu v tých 90-tych. V masívnej kolekcii viac než 350 diel tú históriu pripomíne a vysvetľujeme doslova topografickým spôsobom. Koncept výstavy vedie návštevníka históriou, dáva mu nazrieť do splete typov, techník, umožňuje mu vidieť spôsob akým umelci formovali tvár kníh a formou oral history ukazuje, ako tvorcovia premýšľali.
    V priestoroch galérie uvidíte známe aj neznáme diela, originály aj prípravné skice, ktoré vznikli od 50. rokov 20. storočia, ale i množstvo kníh pre deti aj pre dospelých, v ktorých si budete môcť listovať – pozerať sa a čítať si.
    Stojí za to zastaviť sa.

 

Od 12. 5. 2022 do 7. 8. 2022 v galéria NBS — Múzeum mincí a medailí Kremnica, Štefánikovo nám. 33/40 v Kremnici.

(režim COVID automatu počas trvania výstavy podľa aktuálnych nariadení)

 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partner výstavy TOTO! je galéria.