Bachorík Otokar
Bombová Viera
Brun Robert
Cesnak Jozef
Čihánková Jarmila
Cipár Miroslav
Cpin Štefan
Čunderlík Marián
Drličiak Emil
Dubay Orest
Gergeľová Viera
Hložník Ferdinand
Hložník Vincent
Kállay Dušan
Kellenberger Ľubomír
Kellenberger Martin
Kiselová-Siteková Jana
Klimo Alojz
Kľúčik Peter
Kopták Miloš
Kraicová Viera
Král Vladimír
Lebiš Ján
Machaj Vladimír
Maňka Pavel
Maťátko Matúš
Matlovičová Martina
Miertušová Anastázia
Nesselman Ladislav
Ondreička Karol
Paľo Ľuboslav
Rónaiová Veronika
Schnitzer Teodor
Sigetová Agneša
Slaninková Katarína
STOPY
Štanclová Kamila
Švec Ján
Tarasová Irena
Trojan Jan
Uchnár Peter
Vančo Bystrík
Votavová Blanka
Weisskopf Viliam
TOTO! je príbeh ilustrácie
dátum 
03.05.2023 - 15.10.2023
otvorenie výstavy v strtedu 3. 5. 2023 o 18:00 hod.

vystavujúci autori*ky:

Otokar Bachorík, Jozef Baláž, Viera Bombová, Zdeno Brázdil, Robert Brun, Albín Brunovský, Jozef Cesnak, Jarmila Čihánková, Miroslav Cipár, Štefan Cpin, Marián Čunderlík, Juraj Deák, Emil Drličiak, Orest Dubay, Róbert Dúbravec, Rudolf Fabry, Rudolf Fila, Viera Gergeľová, Ferdinand Hložník, Vincent Hložník, Dušan Kállay, Ľubomír Kellenberger, Martin Kellenberger, Jana Kiselová-Siteková, Fedor Klimáček, Alojz Klimo, Peter Kľúčik, Běla Kolčáková, Ľuba Končeková-Veselá, Miloš Kopták, Viera Kraicová, Vladimír Král, Ján Lebiš, Vladimír Machaj, Pavel Maňka, Albert Marenčin, Matúš Maťátko, Martina Matlovičová, Anastázia Miertušová, Ladislav Nesselman, Daniela Olejníková, Karol Ondreička ml., Karol Ondreička st., Marián Oravec, Ľuboslav Paľo, Dušan Polakovič, Veronika Rónaiová, Ivana Šáteková, Teodor Schnitzer, František Šesták, Agneša Sigetová, Katarína Slaninková, Kamila Štanclová, Ján Švec, Irena Tarasová, Jan Trojan, Peter Uchnár, Dávid Ursiny, Bystrík Vančo, Jaroslav Vodrážka, Blanka Votavová, Viliam Weisskopf, Ondrej Zimka, Mária Želibská

***

        Ilustrácia? Ohrniete nad ňou nos a poviete: „Veď to je také menšie, skôr úžitkové umenie. Papier? Anilínky, fixky, voskovky, ceruzky? Má to vôbec byť v galérii?“

        Pritom ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa ako deti stretneme. Cez ne spoznávame svet príbehov. Učíme sa dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, pátrame po súvislostiach, poznávame logiku vecí a dejov. Dokonca cez tých papierových hrdinov a hrdinky premýšľame o hodnotách: prečo máme byť (my, ľudia) dobrí, statoční, čestní.

        Na detaily často zabudneme, obrázky nám však v hlavách zostanú.
        Ale… premýšľate aj nad tým, kde sa nachádzajú originály všetkých tých úžasných diel?

        Aby ste sa dnes na ne mohli pozerať, niekto ich musel pozbierať. Vytvoriť kolekcie, zaradiť do zrozumiteľných systémov, dať im logiku.

        Pretože, ako hovorí historička umenia Eva Trojanová: „Kunsthistória je topografia.“ Treba hľadať a spájať nielen známe veci, ale aj solitéry, tichú tvorbu v úzadí, vyjsť z veľkých miest, oprášiť mená...

        Tak sme sa spojili.
        Galéria mesta Bratislavy a TOTO! je galéria.

         Otvorili sme svoje zbierky a chceme vám ukázať, ako vznikala slovenská ilustrácia, ako sa menila v čase a najmä kto boli ľudia – výtvarníci a výtvarníčky, ktorí ju posunuli na unikátnu úroveň.

        Tak, aby ste si mohli na tejto výstave veľakrát povedať: „Wau! To predsa poznám! To je aká krása! Toto som kedysi čítala! Ani mi nenapadlo skúmať, ako je to vytvorené! Aj ja som to čítal!“