Schnitzer Teodor
Muž z Divokého východu
dátum 
19.04.2018 - 27.05.2018
otvorenie výstavy vo štvrtok 19. 4. 2018 o 16:00 hod.