-ová {komentovaná prehliadka o tom, ako sa žilo a tvorilo ilustrátorkám v 60. a 70. rokoch}


Kto ste ešte nestihli výstavu "-ová" o tom, ako sa tvorilo a žilo ilustrátorkám na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia, ktorú sme pripravili spolu so Zuzana Madarova a Miroslava Urbanová – a budete mať cestu okolo Trenčína budúci týždeň v utorok popoludní, tak sa zastavte na derniére, teda na komentovanej prehliadke a diskusii v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Radi (ani neviete, ako veľmi radi) vás uvidíme.
A hlavne: potom sa ilustrácie vrátia do depozitárov a ďalšie roky nebude možnosť vidieť tie jedinečné koláže od Agnesy Sigetovej alebo Jarmily Čihánkovej alebo subtílne grafiky Blanky Votavovej... a ďalších.

https://www.facebook.com/events/183692220386350?ref=newsfeed

https://visit.trencin.sk/podujatia/?id=3111

http://www.gmab.sk/vystavy-a-podujatia/toto-je-ilustracia-xiv.-ova.html?...

https://tinyurl.com/TOTO-Ova

Ilustrácia © Blanka Votavová
Beniuc Mihai: Moja Itaka
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ, Bratislava 1961