Jana Kiselová-Siteková — výstava "Hodvábny sen" v priestoroch Danubiany

DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM
Bratislava-Čunovo, Vodné dielo

Akademická maliarka Jana Kiselová-Siteková sa narodila 24. mája 1942 v Prešove. V roku 1967 absolvovala VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky u profesora Vincenta Hložníka. Venuje sa grafickej tvorbe a knižnej ilustrácii. Vo voľnej grafickej tvorbe aplikuje klasické techniky suchej ihly a leptu, v ilustráciách rada experimentuje. Perokresbu, akvarel a temperu kombinuje na spôsob starobylých orientálnych maľovaných zvitkov a farebných drevorytov. Maľuje na textil (bielené škrobené plátno).

Koncentruje sa na diela významných spisovateľov, klasickú i modernú rozprávku a biblické témy. Za ilustračnú tvorbu dostala v roku 1975 Čestné uznanie v súťaži najkrajšia kniha  ČSSR za knihu Muško a Miško na severnom póle, v roku 1983  Cenu vydavateľstva Mladé letá za knihu veršov Čarokruh, v roku 1986 Cenu Ľudovíta Fullu. V roku 1991 získala Plaketu BIB ’91 za ilustrácie ku knihe Zbojníkova dcéra Ronja a Zlaté  jablko BIB ’95 za ilustrácie ku knihe Adam a Eva. V roku 1996 bola zapísaná na čestnú listinu IBBY. V roku 2001 získala Zlaté jablko BIB ’01 za ilustrácie ku knihe Palculienka a Plaketu BIB 2009 za knižku Anjeličku, môj strážničku. Charakter ilustrácií je osobitý nielen technikou, ale predovšetkým pokojnou atmosférou, ktorá z nich vyžaruje. Jej tvorbu výrazne ovplyvňuje stará japonská kultúra. Skromnými prostriedkami vytvára v ploche veľkorysý priestor. Jej doménou je krehká linka s rovnako jemným kolorom, ktorým dosahuje raz poetický, inokedy dramatický výraz obrazu. Vo svojej tvorbe sa orientuje na vycizelovaný detail a výraz nadýchnutých, priam éterických výjavov. Charakteristické pre jej ilustrácie je zmnožovanie florálnych o zoomorfných prvkov, ktorých radenie a opakovanie vyvoláva dojem dekoratívnosti. Chvejivé, takmer efemérne gesto, vypointováva kúzelné figúrky v spleti snových a prírodných vízií, ktoré sa vlnia v drobných nuansách v duši percipienta.

Autorka žije a tvorí v Bratislave.


Barbara Brath
kurátorka výstavy, Danubiana, Bratislava