Dobrý rok 2018 je takmer za nami...

Dobrý rok 2018 je takmer za nami.
Viac než 500 ilustrácií od 52 autorov  
na našich výstavách v Bratislave,
v Banskej Štiavnici, v Ružomberku.
Druhé miesto v ocenení Biela kocka.

Tak ďakujeme!
Bez vás by to nebolo.
A nech je najmenej taký dobrý
aj ten 2019.

Ida, Maja a Miloš