Miertušová Anastázia
Čunderlík Marián
TOTO! je Kabinet ilustrácie XV. – Rodinná záležitosť
dátum 
22.07.2021 - 03.10.2021
otvorenie výstavy vo štvrtok 22. 7. 2021 o 17:00 hod.

Hej. Vystaviť diela manželského páru, je taká diskrétna téma, taká „rodinná záležitosť“. Akoby sme nazerali spoza pootvorených dverí a len tušili, čo sa to tam – medzi tými dvomi – odohráva.
Trochu voayerské, však?
Stáli sme sa nad rozloženými dielami a pýtali sme sa sami seba, koľko odhaliť z ich súkromia, koľko priestoru venovať porovnávaniu toho, ako tvorili, jedna aj druhý a či sa vôbec snažiť o to, čo vytiahnuť dopredu? Tie ilustrácie, z ktorých je cítiť, ako veľmi sa ovplyvňovali? Alebo presne naopak: vystaviť len tie, v ktorých si idú každý „svoje“? Koniec koncov – aj kunsthistorička Miroslava Urbanová povedala: „Ostávajú prepojení nielen rodinnými, kolegiálnymi putami, ale aj istými estetikami a ich novými možnosťami, ktoré sa naplno dostali do popredia predovšetkým v ''zlatých šesťdesiatych''.“

Anastázia Miertušová a Marián Čunderlík patrili medzi headlinerov v slovenskej ilustrácii, aj keď tvorili prevažne literatúru pre dospelých čitateľov – teda na menších plochách. Prebal, frontispis a pár celostrán, čo rozdeľovali text. Experimentovali s plochou, ale aj so spôsobom zobrazenia. Ustupovali od popisných štylizácii smerom k zjednodušeniu, až sa dotýkali minimalizmu. Preklápali do diel, vydávaných vo vysokých nákladoch, trendy súčasného umenia – vlastne tak čitateľov navádzali na to, ako sa naň pozetať. Kunsthistorik Ján Královič hovorí: „V knižnej tvorbe Anastáze Miertušovej a Mariána Čunderlíka nachádzam viaceré spoločné znaky vychádzajúce z prepojení technického obrazu so štruktúrou niekedy pôsobiacou „op-artovo“ inokedy s motívom perforácie či „omietkovej“ štruktúry. Abstraktnú plochu dopĺňa figúra a frekventovane aj fotografická montáž alebo kolážovaný detail, ktorý je navyše doplnený farebným akcentom.“ Tak sme ich teda nechali rozprávať sa, na stenách galérie. Nič iné. Tak, ako keď sa doma zatvoria dvere na rodičovskej izbe a vy viete, že tí dvaja spolu hovoria o niečom dôležitom. Občas ticho, inokedy vášnivo nahlas. Občas cynicky, inokedy ubližujúco, niekedy pohŕdavo v odkazoch, inokedy v súznení. Veľa sa skrýva v tých detailoch.

Stojí za to, keď otvoríme, prísť a pozerať sa.
Výstavu sprístupnime aj formou virtuálnej prehliadky:

https://tinyurl.com/TOTO-rodinna-zalezitost

Výstava potrvá od 22.7. do 3.10. 2021.