Čihánková Jarmila
Kraicová Viera
Miertušová Anastázia
Rappensbergerová Naďa
Sigetová Agneša
Tarasová Irena
Votavová Blanka
TOTO! je Kabinet ilustrácie XIV. -ová
dátum 
22.04.2021 - 18.07.2021
sprístupnenie výstavy vo štvrtok 22. 4. 2021 od 9:00 hod. (virtuálna 3D prehliadka v TOTO! je galéria — https://tinyurl.com/TOTO-Ova)