Cipár Miroslav
Gergeľová Viera
Lebiš Ján
Machaj Vladimír
Nesselman Ladislav
Plocháňová Božena
Schnitzer Teodor
Šesták František
TOTO! je Kabinet ilustrácie II.
dátum 
20.05.2017 - 20.09.2017

Ilustrácia — Vladimír Machaj

Kniha — Inge Dreecken, Walter Schneider: Die schönsten Sagen des Morgenlandes

Vydavateľstvo — Südwest Verlag, Mníchov (1971)