Elektrárňa Piešťany

dátum 
03.02.2020 to 15.02.2020
otvorenie výstavy v pondelok 3. 2. 2020 o 18:00 hod.