Autor
Tarasová Irena
Kniha 
Dominik Štubňa-Zamotský: Lesný rozhlas
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1960
Rok 
1960
Rozmer 
10,4 × 19,8
Technika 
kresba, koláž
Názov diela
Lesny rozhlas 002