Autor
Klimo Alojz
Kniha 
Ján Komorovský, Juraj Andričík: Jablko z Nartskej záhrady
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1982
Rok 
1982
Rozmer 
24,6 × 18,5 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Jablko z nartskej záhrady 04