Autor
Machaj Vladimír
Kniha 
Vladimír Hulpach: Europäische Städtesagen (Báje európskych miest)
Vydavateľstvo 
Artia Verlag, Prag, 1979
Rok 
1979
Rozmer 
10,5 × 15 cm
Technika 
tušová maľba na papieri
Názov diela
Báje európskych miest 011