Autor
Dubay Orest
Kniha 
Čistá ozvena – zborník poviedok o deťoch (zostavili dr. Ferková Hana a Gašparová Eleonóra)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1981
Rok 
1958
Rozmer 
30,7 × 59,8 cm
Technika 
linoryt
Signatúra 
Vľavo dole
Názov diela
Cista ozvena 001