Autor
Deák Juraj
Kniha 
Gotthold Gloger: Dobrodružstvá Johanna Kunckela
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1981
Rok 
1981
Rozmer 
11,5 × 8,4 cm
Technika 
kresba tušom na papieri
Názov diela
002 DobrodruzstvaJohannaKunckela