Ilustrácie

Kniha 
Majorie Kinnan Rawlingsová: Dieťa divočiny; Ilustrácia: Kellenberger Ľubomír
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, I. vydanie, 1964
Kniha 
Achmedchan Abu-Bakar: Rozprávka o deduškovi Chabibullovi
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1984
Kniha 
Rudo Móric: Smutný Suaréz
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Rudo Móric: Smutný Suaréz
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Rudo Móric: Smutný Suaréz
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Rudo Móric: Smutný Suaréz
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Rudo Móric: Smutný Suaréz
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Elena Slobodová: Činčilinči, Grundž
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1987
Kniha 
Elena Slobodová: Činčilinči, Grundž
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1987
Kniha 
Inge Dreecken, Walter Schneider: Die schönsten Sagen des Morgenlandes
Vydavateľstvo 
Südwest Verlag, Mníchov, 1971
Kniha 
Giovanni Boccaccio: Dekameron I.
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1. vydanie, 1967
Kniha 
Giovanni Boccaccio: Dekameron II.
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1. vydanie, 1967